Začalo budování komplexu FAIR v GSI Darmstadt, který bude také obsahovat urychlovačový komplex pro produkci a akumulaci antiprotonů (zdroj Markus Bernard pro FAIR).


Začalo budování komplexu FAIR v GSI Darmstadt, který bude také obsahovat urychlovačový komplex pro produkci a akumulaci antiprotonů (zdroj Markus Bernard pro FAIR).