Rozdíly v přítomnosti autoimunitních protilátek a imunitních faktorů v krvi (nahoře) a ledvinách (dole) u myší s nadbytkem VGLL3 (levý sloupec) ve srovnání se zdravými myšmi (pravý sloupec). Kredit: University of Michigan.


Rozdíly v přítomnosti autoimunitních protilátek a imunitních faktorů v krvi (nahoře) a ledvinách (dole) u myší s nadbytkem VGLL3 (levý sloupec) ve srovnání se zdravými myšmi (pravý sloupec). Kredit: University of Michigan.