Veřejné míry, Královská observatoř v Greenwichi. Každý si mohl kdykoliv přeměřit vlastní etalony. Autor: Rept0n1x, 1. 5. 2010, CC-BY-SA 3.0.


Veřejné míry, Královská observatoř v Greenwichi. Každý si mohl kdykoliv přeměřit vlastní etalony. Autor: Rept0n1x, 1. 5. 2010, CC-BY-SA 3.0.