Princip starého a nového systému SI. Dříve se definovaly jednotky pomocí artefaktů, a číselné hodnoty důležitých fyzikálních konstant se měřily. Nově budou hodnoty konstant fixované, a jednotky a vlastnosti artefaktů se budou odvozovat a měřit. Volné


Princip starého a nového systému SI. Dříve se definovaly jednotky pomocí artefaktů, a číselné hodnoty důležitých fyzikálních konstant se měřily. Nově budou hodnoty konstant fixované, a jednotky a vlastnosti artefaktů se budou odvozovat a měřit. Volné dílo.