Neurony mají na svém povrchu ochranný obal nazývaný myelin (šedě). Izoluje axon a umožňuje  elektrickou komunikaci mezi neurony. Nemocní Williamsovým syndromem mají vrstvu myelinu  tenkou, vzruch se šíří pomalu. Kredit: Opus Design.


Neurony mají na svém povrchu ochranný obal nazývaný myelin (šedě). Izoluje axon a umožňuje elektrickou komunikaci mezi neurony. Nemocní Williamsovým syndromem mají vrstvu myelinu tenkou, vzruch se šíří pomalu. Kredit: Opus Design.