Schema senzoru CatSper reagujícího na pH prostředí. Reakcí na vnější podnět se kanál otevírá a dovoluje průnik vápenatých iontů do nitra spermie. Tím byl vydán  signál pro spuštění molekulárního motoru vrtějícícho bičíkem. Kredit: Hwang et al., 2019.


Schema senzoru CatSper reagujícího na pH prostředí. Reakcí na vnější podnět se kanál otevírá a dovoluje průnik vápenatých iontů do nitra spermie. Tím byl vydán signál pro spuštění molekulárního motoru vrtějícícho bičíkem. Kredit: Hwang et al., 2019.