Salvador Dali Museum. Kredit: Ebyabe / Wikimedia Commons.


Salvador Dali Museum. Kredit: Ebyabe / Wikimedia Commons.