Ukázka jedné z technik. Vlevo incize. Vpravo jsou patrny vložené štěpy tukové tkáně kvůli  zvětšení objemu penisu. Kredit: Trost, Mayo Clinic.


Ukázka jedné z technik. Vlevo incize. Vpravo jsou patrny vložené štěpy tukové tkáně kvůli zvětšení objemu penisu. Kredit: Trost, Mayo Clinic.