Rekonstruovaná kostra velkého sauropodního dinosaura druhu Camarasaurus supremus v expozici muzea MUJA (Museo del Jurásico de Asturias – Jurské muzeum Asturského knížectví) na severu Španělska. Kredit: Mario Modesto; Wikipedie (CC BY-SA 3.0)


Rekonstruovaná kostra velkého sauropodního dinosaura druhu Camarasaurus supremus v expozici muzea MUJA (Museo del Jurásico de Asturias – Jurské muzeum Asturského knížectví) na severu Španělska. Kredit: Mario Modesto; Wikipedie (CC BY-SA 3.0)