Prof. William  Anderegg, biolog: Stromy zprostředkovávají tok vody z půdy do ovzduší a mohou tak přispívat k místním extrémům klimatu a sucho zhoršovat. Kredit: The University of Utah.


Prof. William Anderegg, biolog: Stromy zprostředkovávají tok vody z půdy do ovzduší a mohou tak přispívat k místním extrémům klimatu a sucho zhoršovat. Kredit: The University of Utah.