Palivový článek MMRTG roveru Mars 2020 (šikmo umístěná jednotka v pravé části konstrukce roveru). Kredit: NASA/JPL-Caltech.


Palivový článek MMRTG roveru Mars 2020 (šikmo umístěná jednotka v pravé části konstrukce roveru). Kredit: NASA/JPL-Caltech.