Zatarasená cesta k věštírně v podzemí opakovaně přestavovaného Apollónova chrámu v Delfách, u Dionýsova hrobu. Kredit: Wikimedia Commons.


Zatarasená cesta k věštírně v podzemí opakovaně přestavovaného Apollónova chrámu v Delfách, u Dionýsova hrobu. Kredit: Wikimedia Commons.