Anthropogenní produkce metanu v sektorech UK (%) za rok 2015.


Anthropogenní produkce metanu v sektorech UK (%) za rok 2015.