Frederic Accum (1769-1838)   (Kredit: European Magazine.Public Domain, Wikimedia Commons) 
„Pojednání o falšování potravin a kulinárních jedech“  aneb „V hrnci je smrt“ (Londýn 1820)


Frederic Accum (1769-1838) (Kredit: European Magazine.Public Domain, Wikimedia Commons) „Pojednání o falšování potravin a kulinárních jedech“ aneb „V hrnci je smrt“ (Londýn 1820)