A) Normální cirkulace. B) Oblasti aktivit pirátů. Povšimněte si statisticky významné souvislosti s výskytem oblastí vzestupných proudů (upwelling) v Atlantiku  (Kredit: JACOBMICHAEL )


A) Normální cirkulace. B) Oblasti aktivit pirátů. Povšimněte si statisticky významné souvislosti s výskytem oblastí vzestupných proudů (upwelling) v Atlantiku (Kredit: JACOBMICHAEL )