Nanořetězce DNA ve stavu tekutých krystalů. Vlevo v polarizovaném světle. Kredit: Noel Clark / University of Colorado.


Nanořetězce DNA ve stavu tekutých krystalů. Vlevo v polarizovaném světle. Kredit: Noel Clark / University of Colorado.