Pierre-Simon Laplace je považován za jednoho z největších vědců vůbec. Zabýval se matematickou analýzou, teorií pravděpodobnosti, zavedl pojemLaplaceovy transformace, užil tzv. Laplaceův operátor (v parciální diferenciální ro


Pierre-Simon Laplace je považován za jednoho z největších vědců vůbec. Zabýval se matematickou analýzou, teorií pravděpodobnosti, zavedl pojemLaplaceovy transformace, užil tzv. Laplaceův operátor (v parciální diferenciální rovnici pro potenciál silového pole). Je autorem teorie o vzniku sluneční soustavy z rotující mlhoviny. Vyřešit jeden z tehdy nejožehavějších teoretických problémů - stabilitu sluneční soustavy. Astronomové už dlouho zjišťovali posuny v drahách planet, které se nepodařilo s pomocí gravitačního zákona vysvětlit. Laplace v roce1784 výpočtem pohybu planet dokázal, že dráhy planet jsou v souladu s newtonovskou mechanikou.  (Kredit: Sophie Feytaud (fl.1841) Académie des Sciences, Paris. Wikimedia Commons)