(1) Falický symbol plodnosti, (2) malá rituální sekyrka z hadce, (3) přívěsky z lastur, (4) odznak neznámého významu opatřený zářezy.