Při rozborech DNA je nejdůležitější, aby nebyl vzorek kontaminován cizí DNA.