Mírné (vlevo) a těžké (vpravo) klinické příznaky onemocnění bluetongue u ovcí