Přenos viru bluetongue v létě a v zimě. Mechanický přenos, sexuální přenos a alternativní vektor a hostitelé nejsou znázorněny.