Schopnost různých mechanismů vysvětlit pozorované případy přezimování