Rozšíření pásem BT v Evropě dle různých serotypů z letošního léta. (SVS ČR)