Simulace šíření spinových vln od nanomagnetů vysílajících elektromagnetické záření (Credit: NIST)