Pokyn ÚSKVBL „Minimalizace rizika přenosu původců spongiformní encefalopatie zvířat…“