Z obrázku je patrné, že prionový protein (PrP) je přítomen v bílé tukové tkáni přiléhající ke svalu. . (Kedit: Race . a kol., DOI: 10.1371/journal.ppat.1000232)