Příslušníci kmene Fore postižení chorobou kuru (Foto D. C. Gajdusek).