Složený obrázek ze dvou neuronů. V levé části je vidět neuron s červeně obarvenými molekulami ADDL. Vpravo je neuron zbarven zeleně – tato zelená reakce indikuje místa, kde se začíná formovat paměť. Z porovnání levé a pravé části obrázku vyplývá, že toxicita ADDL proteinů nervové spoje poničila. Vpravo, kde byla buňka ošetřena inzulinem, zůstaly nervové synapse prakticky neporušené a červeně zbarvených bodů (indikujících navázání toxinů) je zde poskrovnu.