Částice standardního modelu, ke kvarkům a leptonům existují ještě antičástice.