Model cenóbie váľača. Jednotlivé bunky sú pospájané cytoplazmatickými vláknami do pravidelnej štruktúry. Bičíky buniek smerujú von a zabezpečujú pohyb celého spoločenstva.