Obr. 1 – Trendy početnosti druhů podle toho, jaká se u nich očekává změna areálu hnízdního rozšíření vlivem změny klimatu.