Obr. 2 – Indikátor dopadu změny klimatu na ptačí populace. Rostoucí hodnota indexu ukazuje na vzrůstající vliv změny klimatu.