Souboj, zvěčněný po 80 milionech let v čase. Protoceratops byl díky většímu tělu a silné zobákovité tlamě mocným soupeřem i pro nebezpečného dravce velociraptora. Převzato z wikipedie.