Aj detektor CDF zaznamenal rozpad top kvarku po zrážke protón – antiprotón. Červená šipka znázorňuje smer neutrónu a fialová smer elektrónu unikajúcich z miesta rozpadu top kvarku. Kredit: CDF collaboration