Protóny a ich antičastice – antiprotóny pozostávajú z kvarkov, antikvarkov a gluónov – častíc sprostredkujúcich silnú jadrovú interakciu. Zrážka protónu s antiprotónom môže vyprodukovať samostatný top kvark dvoma rozličnými cestami: (a) kvark a antikvark vytvoria W-bozón, ktorý sa ďalej rozpadá na samostatný top kvark a anti bottom kvark. Alebo (b) gluón a kvark interagujú, pričom kvark vyžiari W bozón a gluón sa rozpadá na bottom kvark a antibottom kvark. W bozón následne interaguje s bottom kvarkom a vznikne samostatný top kvark. V oboch príkladoch si top kvark neužije svoju existenciu a rozpadá sa napríklad na bottom kvark a leptón (napríklad mión) a neutríno. Kredit: DZero collaboration