Krivka priemernej teploty za posledných 150 000 rokov – rekonštrukcia z meraní deutéria vo vrtných jadrách z ľadovca Vostok. Zdroj NOAA