K nejpomaleji se obnovujícím ekosystémům patří vykácené lesy.