Oswald Schmitz : „V případě kombinace ničivých faktorů se krajina vzpamatovává v průměru 56 let.“