Byla inspirací nafukovací věže sci-fi novela Sundiver (česky jako Sluneční poutník) od Davida Brina? Kredit nuwen.net