Daniel Carleton Gajdusek. Potomek slovenských a maďarských vystěhovalců dostal Nobelovu cenu za objev infekční povahy prionového onemocnění kru, jež postihovalo v souvislosti s rituálním kanibalismem především příslušníky novoguinejského kmene Fore. Fotka je z poslední doby, těsně před jeho účastí na setkání laureátů Nobelovy ceny v Lindau v roce 2009. Krátce nato zemřel, setkání se již nezúčastnil. (Foto: www.lindau-nobel.de)