Záření mobilních telefonů spadá do oblasti mikrovlnného záření. Z hlediska vlnové délky jde o vlny centimetrové (v pásmu 1800 MHz mají vlnovou délku 17 centimetrů). Jsou kratší než televizní signál, delší, než záření mikrovlnek.