Šéfa projektu geotermální elektrárny u Basileje Dr. Markuse O. Häringa z Geothermal Explorers Ltd čeká soud. Je mu kladeno za vinu, že vhánění vody do vrtů spustilo zemětřesení se škodami 9 milionů dolarů.