Již vyhynulý vývojový předchůdce jehličnanů z rodu Cordaites: A/ vetvička, B/ celkový habitus rostliny Kredit: A - Harold E. LevinThe Earth Through Time, http://www3.interscience.wiley.com:8100/legacy/college/levin/0470000201/chap_tutorial/ch10/chapter10-paleolife2.html B - Berkeley http://www.ucmp.berkeley.edu/IB181/VPL/CorCon/CorCon2.html