Obr. 1 Pri točení telieska na niti pôsobí naša ruka, prostredníctvom vlákna, na teleso dostredivou silou. Odstredivú silu cítime v ruke. Ak by dostredivá sila na teliesko nepôsobila (pustíme niť), pokračovalo by teliesko ďalej v pohybe po priamke – v smere svojej okamžitej rýchlosti.