Japonský reaktor Monju, který snad bude opětovně spuštěn v tomto roce.