Jedna z nedávných publikací na dané téma: Matthew Alper: The God Part of the Brain: A Scientific Interpretation of Human Spirituality and God (2008).