Tým Piera Paola Pandolfiho (vlevo vpředu), který objevil klíčovou roli genu POKEMON při vzniku nádorového bujení.