Dvě desetiletí odhalování tajemství vesmíru přes optiku úžasného Hubblova teleskopu umožňuje porovnávat jeho starší snímky konkrétních oblastí s těmi novějšími, pořízenými o několik let později. I když je tento časový rozdíl ve vesmírném věku zanedbatelně krátkým okamžikem, přece jenom umožňuje sledovat některé změny, které ostrému zraku výkonných dalekohledů neunikly.