Otevřená hvězdokupa NGC 3603 s centrálním kompaktním seskupením hvězd. Jejich rychlosti prozrazují, že vzájemná gravitace ještě nezvítězila nad počátečným chaosem. Kredit: NASA, ESA/ Hubble Heritage