Najväčšie severoamerické odsoľovacie zariadenie v Tampa Bay na Floride je cieľom častej kritiky. Nedosahuje pôvodne plánovaný výkon a výroba vody je finančne nákladná. (zdroj: waterworld.com)